Het volgende Postbuulenbal is op zaterdag 11 februari 2023...

DISCLAMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die De Postbuulen aan de samenstelling van haar website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De Postbuulen aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Postbuulen behouden zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Bepaalde (hyper)links in deze site kunnen naar websites buiten het domein van De Postbuulen, welke geen eigendom zijn van, De Postbuulen, voeren. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. De Postbuulen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het eigen domein.

COLOFON

De Postbuulen sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Het webontwerp, de teksten en gebruikte grafische materialen vallen onder de auteurswet. Dat wil zeggen, dat u de teksten voor eigen gebruik mag aanwenden en dat u de grafische materialen slechts na toestemming van de ontwerper gebruikt.
Adres:
C.V. de Postbuulen
Hendrik van Veldekestraat 7
6367 SE Voerendaal
0031(0)455751234
Website:
www.postbuulen.nl
secretaris@postbuulen.nl
Hosting: Vevida.com
Vormgeving: Lonkaa

 

 

 

© 2007 De Postbuulen Webdesign Lonkaa